Edukacja spo?eczna,  Wychowanie fizyczne

Dzie? Dziecka (zdalnie)

Dobry wieczr Kochani!

Uda?o si? stworzy? obiecany wpis.

Dzie? Dziecka przypada w poniedzia?ek, jest on nieco inny ni? zawsze. Przez ostatnie dni zastanawia?am si? jak go sp?dzi? zdalnie z dzieciakami. No i przyszed? mi do g?owy pewien plan.

Oczywi?cie moje propozycje s? lu?ne i nie obowi?zkowe dla dzieci, wi?c je?eli b?d? chcia?y to skorzystaj?.

O godz. 10. 00 zaplanowa?am z dzie?mi spotkanie online, ?eby razem stworzy? program w aplikacji Scratch Junior (o tym jutro), porozmawia?  – jak sp?dzaj? Dzie? Dziecka, czy ju? jakie? prezenty otrzymali, itp.,
a nast?pnie og?osz? wyniki z zabawy Ka?dy z nas jest wa?ny , prze?l? ka?demu dyplom oraz z?o?? ?yczenia. http://zkredawszpilkach.edu.pl/?p=123

Dodatkowo przygotowa?am kart? z zabaw? Sportowe Wyzwania, ktr? mo?ecie pobra?.

10 wyzwa? do zrealizowania w domu.

Dla dzieci, ktre podejm? sportowe wyzwania czeka dyplom. Dost?pny jest w pi?ciu wersjach.

Przygotuj? dla moich dzieciaczkw rwnie? filmik z ?yczeniami, ktry b?d? mogli sobie otworzy? w dowolnym momencie.

Filmik chc? przygotowa? z moich fotografii i zdj?? dzieci, ktre mam. Na ka?dej fotografii mojej pojawi si? jedno zdanie z poni?szych ?ycze?:

Du?o si?y i zdrowia.

Powodw do u?miechu.

Szalonej zabawy.

Prawdziwych przyjaci?.

Tysi?ca przygd.

Niezapomnianych wra?e?.

S?onecznych dni.

Samych sukcesw.

Spe?nienia marze?.

Cudownej mi?o?ci.

?ycz? Wam Kochani, aby ka?dego dnia spotka?o Was co? niesamowitego.

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka!

T?skni? za Wami!

Na zako?czenie dnia podam par? stron z quizami i grami. 😀

Mam nadziej?, ?e dzieci b?d? zadowolone!

A jakie s? Wasze plany na sp?dzenie zdalnego Dnia Dziecka z Waszymi wychowankami?

S?odkich snw! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *