Wiedza o regionie,  Wychowanie fizyczne

Popularne zabawy z dawnych lat!

Wiedz? o regionie w klasie III zako?czyli?my wsplnie opracowan? ksi??k? z propozycjami zabaw podwrkowych. Dzieci przesy?a?y nazwy zabaw, regu?y gry, rymowanki oraz zdj?cia. Ja zebra?am wszystko w ca?o?? i wysz?a nam 30-sto stronicowa ksi??ka.

Serdecznie zapraszamy do ogl?dania i do zabawy. My?l?, ?e czytaj?c przypomn? si? Wam wspania?e czasy.

Z wielkim u?miechem na twarzy wspominam ten czas, kiedy to dzwoni? dzwonek na przerw? podwrkow?. Zrywali?my si? z ?awek, biegli?my szybko przez korytarz, wybiegaj?c z krzykiem ze szko?y. Po ca?ej m?cz?cej lekcji mogli?my skaka? do upad?ego w gum?. To dopiero by?a zabawa!

Pierwszy plik jest tak przygotowany, by zrobi? ksi??eczk?. Nale?y wydrukowa? wszystkie strony (zaznaczaj?c druk dwustronny) i z?o?y? w ca?o?? – najlepiej spi?? zszywaczem lub zwi?za? sznureczkiem.

Drugi plik jest taki sam jak pierwszy, tylko tyle, ?e strony s? kolejno ustawione i jest bardziej przyst?pny do czytania i przegl?dania na komputerze (zalecany)!

Wakacje to idealny czas na chwil? relaksu, odpoczynku i powrotu do niesamowitych, czasem ju? zapomnianych gier i zabaw.

A do jakich zabaw Wy lubicie wraca? my?lami? Czy ktre? z tych zabaw wykorzystujecie w pracy z dzie?mi?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *