Edukacja polonistyczna

Spotkanie z lektur? – „Niesamowite przygody dziesi?ciu skarpetek (czterech prawych i sze?ciu lewych)”

– Zwia?y, cwaniary! […] – Po prostu skarpety da?y nog?. Nic tu po mnie, mi?e panie, nie pomog?. Je?li skarpeta wybiera wolno??, to jestem bezsilny.

Ooo tak! „Niesamowite przygody dziesi?ciu skarpetek (czterech prawych i sze?ciu lewych)” J. Bednarek jest lektur? w klasie 2 i dla mnie na chwil? obecn? ulubion?. Jestem zachwycona! Skrad?a moje serce. Zainspirowana ksi??k? i przygodami skarpetek stworzy?am ksi??eczk?, ktr? mo?na wykorzysta? podczas omawiania lub czytania.
Po ka?dym zdalnym przeczytanym dzieciom rozdziale omawiam zadnia dotycz?ce przygody pojawiaj?cej si? bohaterki – skarpetki. W ten sposb dzieci w ?atwy sposb odtworz? sobie przygod? i wrc? wyobra?ni? do ksi??ki – jak rwnie? ksi??eczka b?dzie wspania?? pami?tk?.
Ksia?eczk? nale?y wydrukowa? dwustronnie 🙂

W ksi??eczce znajdziecie:
– krzy?wk?,
– zadania do ka?dego rozdzia?y,
– skarpetkowe sudoku,
– test – prawda/fa?sz,
– miejsce na stworzenie komiksu o swojej skarpetce,
– ??czenie w pary pomieszanych skarpetek,
– miejsce na zaprojektowania w?asnej skarpetki.

Ksi??eczka doskonali umiej?tno?ci czytania lub s?uchania ze zrozumieniem, my?lenia oraz kreatywno?ci. Dzieci ch?tnie w niej pracuj? 🙂

Dodatkowo zrobi?am przyjaci?k? ze skarpetki- R?yczk? (imi? wybrane przez g?osowanie). Dzieci w domach zrobi?y swoje.

R?yczka
Vito – skarpetka Adriana
T?cza – skarpetka Hani

Dodatkowo w aplikacji Chatter Pix Kids mo?na o?ywi? swoj? zabawk?, u mnie akurat to jest skarpeta, ktra przemwi?a do moich uczniw. Wystarczy zrobi? zdj?cie, narysowa? u?miech i nagra? swj g?os.

Filmik zrobiony w aplikacji Chatter Pix Kids

Jak rwnie? mo?ecie nagra? swoj? skarpetk? bez u?ycia aplikacji 🙂

P.S. Nawet filmik ze skarpetk? by? par? razy nagrywany 😀

Zach?cam do zabawy i do przeczytania dzieciom „Niesamowitych przygd dziesi?ciu skarpetek”. Pierwsza jest rewelacyjna, a w kolejce czeka ju? druga do przeczytania 🙂

Trzymajcie si? 🙂

2 komentarze

  • Emilia Waszak

    Witam. Mam na imi? Emilia i ucz? jezyka polskiego polskie dzieci mieszkaj?ce w Szwecji.
    Przypadkiem trafi?am na pani stron? i my?l?, ?e skorzystam z wielu pomys?w. Ksi?zeczka do lektury o 10 skarpetkach jest fantastyczna. Dzi?kuj?.
    Pozdrawiam serdecznie Emilia

  • Zainteresowana

    Witam. Wiem, że materiały są świetne, ponieważ widziałam w zeszycie u córki. Bardzo by mi się one przydały, ale mam problem z ich pobraniem. Pokazuje mi w przeglądarce jak pobieram – Brak pliku. Wielka szkoda. Czy jest jakaś szansa pobrania jeszcze tych materiałów?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *